headerphoto

Triedy a ich učebne 2019-20


Č.

trieda, učebňa

zodpovedá

  prízemie
10 ateliér výtvarných predmetov Mgr. art. Š. Gajdošová
19 odborná učebňa ANJ I PhDr. A. Vinclavová
30 odb. učebňa odevného dizajnu Ing. A. Gunarová
31 učebňa - OVY a PRAX Ing. A. Korcsmárosová
  1. poschodie
67 odborná učebňa VLK Ing. V. Mentová, Mgr. V. Repiščáková
68 II. D kad Mgr. D. Handlovičová
  III. D kad PaedDr. PhDr. E. Fertaľová, PhD.
69 I. NSA vlk Mgr. V. Repiščáková
79 odborná učebňa INF II Ing. S. Mihaľo
80 multifunkčná učebňa PaedDr. PhDr. E. Fertaľová, PhD.
81 II. A koz, kad a viz RNDr. M. Csorbová
82 II. I koz a viz, odi Mgr. M. Jancusková
83 II. NSA vlk Mgr. S. Ballayová
83a odborná učebňa NEJ RNDr. Csorbová
  2. poschodie
84 odborná učebňa EVV Mgr. art. Vargošková-Semjanová
85 IV. AI koz a viz, koz, odi Ing. Siroťáková
86 III. I koz a viz, odi Ing. V. Kerestúriová
96 odborná učebňa INF I Ing. V. Kerestúriová
97 odborná učebňa ZDR a SPV RNDr. E. Kolesárová
98 III. A + odborná učebňa ANJ II Ing. Ľ. Kopkášová
99 I. A koz, kad-viz RNDr. E. Kolesárová
100 I. I oap, koz-viz PhDr. A. Vinclavová
101A KNIŽNICA Ing. Ľ. Kopkášová, Ing. Siroťáková
telocvičňa Mgr. S. Ballayová, Mgr. V. BlanárKalendár