headerphoto

Plán hlavných udalostí 2019-2020


  September

 • 2. Slávnostné otvorenie školského roka 8:00
 • 12. - 13. opravné maturitné skúšky
 • 13. Účelové cvičenie (1. a 2. roč.)
 • 18. Mosty bez bariér - Pribeník (stánok a program)

  Október

 • Správna voľba povolania (Ostrovského)
 • Správna voľba povolania (Gelnica)
 • 30. - 31. Jesenné prázdniny
 • November

 • 04. - 08. Zasadnutia predmetových komisií (PK)
 • 11. Hodnotiaca a pedagogická porada (1. Q)
 • 11. Triedne aktívy ZR (všetky ročníky)
 • 15. Imatrikulácia žiakov 1. ročníka
 • December

 • 04. - 05. PROEDUCO - Spoločenský pavilón
 • 18. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
 • 19. Celoškolské kultúrne podujatie
 • 23.12. - 07.01. Vianočné prázdniny
 • Január

 • 08. začiatok vyučovania - streda
 • 27. Klasifikačná a pedagogická porada
 • 27. Triedne aktívy ZR (všetky ročníky)
 • 31. Vydávanie polročných vysvedčení (výpisov)
 • Február

 • 3. Polročné prázdniny (pondelok)
 • 10. - 14. Zasadnutia PK
 • 17.- 21. lyžiarsky kurz
 • Marec

 • 02. - 06. Jarné prázdniny
 • 17. a 18. Kultúrne podujatia a exkurzie počas MS
 • 17. a 18. Maturitné písomky EČ a PFIČ
 • Pohár zručnosti v Miškolci
 • 22.03. - 04.04. Projekt Erasmus+ (Krakow) - stáž
 • Apríl

 • 06. Hodnotiaca a pedagogická porada (3. Q)
 • 06. Triedne aktívy ZR (všetky ročníky)
 • 08. Účelové cvičenie (1. a 2. roč.)
 • 09. - 14. Veľkonočné prázdniny
 • Zahraničná exkurzia
 • Módna línia mladých - PO, odi
 • Máj

 • 07. Klasifikačná porada pre mat. roč.
 • 11. a 14. PRIJÍMACIE SKÚŠKY - 1. kolo
 • 11. - 14. Praktické maturitné skúšky
 • 18. - 22. Akademický týždeň
 • 25. - 29. Ústne maturitné skúšky
 • 25. - 27. Kurz na ochranu života a zdravia (3. ročník)
 • 25. - 29. Kurz pohybových aktivít v prírode (1. ročník)
 • Jún

 • 15. Klasifikačná porada pre 3. ročník UO
 • 22. - 23. Záverečné skúšky III. D
 • 22. Klasifikačná a pedagogická porada 4. Q
 • 30. Odovzdávanie vysvedčení (utorok)
 • 01.07. - 31.08. Letné prázdniny

Kalendár