headerphoto

Plán hlavných udalostí 2019-2020


  September

 • 2. Slávnostné otvorenie školského roka 8:00
 • 12. - 13. opravné maturitné skúšky
 • 13. Účelové cvičenie (1. a 2. roč.)
 • 18. Mosty bez bariér - Pribeník (stánok a program)

  Október

 • Správna voľba povolania (Ostrovského)
 • Správna voľba povolania (Gelnica)
 • 30. - 31. Jesenné prázdniny
 • November

 • 04. - 08. Zasadnutia predmetových komisií (PK)
 • 11. Hodnotiaca a pedagogická porada (1. Q)
 • 11. Triedne aktívy ZR (všetky ročníky)
 • 15. Imatrikulácia žiakov 1. ročníka
 • December

 • 04. - 05. PROEDUCO - Spoločenský pavilón
 • 18. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
 • 19. Celoškolské kultúrne podujatie
 • 23.12. - 07.01. Vianočné prázdniny
 • Január

 • 08. začiatok vyučovania - streda
 • 27. Klasifikačná a pedagogická porada
 • 27. Triedne aktívy ZR (všetky ročníky)
 • 31. Vydávanie polročných vysvedčení (výpisov)
 • Február

 • 3. Polročné prázdniny (pondelok)
 • 10. - 14. Zasadnutia PK
 • 17.- 21. lyžiarsky kurz
 • Marec

 • 02. - 06. Jarné prázdniny
 • VŠETKY ĎALŠIE TERMÍNY SÚ ZRUŠENÉ

Kalendár