headerphoto

N A J N O V Š I E        

Prijímacie konanie pre šk. rok 2020 - 2021


Kritériá pre šk. rok 2020-2021 sú v nasledovnom súbore (pdf)
Dátum konania už neplatí:

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Nový termín prijímacieho konania včas uverejníme.
PLÁN na šk. rok 2020/2021 - denné štúdium, 1. ročník

    Študijné odbory:

  • 6352 M obchod a podnikanie................ 9 žiakov
  • 6362 M kozmetička a vizážistka............ 9 žiakov
  • 6425 K kaderník-vizážista .................. 20 žiakov
  • 6446 K kozmetik ................................ 9 žiakov
  • Spolu ...................................... 47 žiakov, 2 triedy
  • Učebné odbory:

  • 6456 H kaderník ................................ 24 žiakov
  • Spolu ............................................... 1 trieda


Kalendár

Fotogaléria