headerphoto

Prijímacie konanie pre šk. rok 2020 - 2021


Kritériá pre šk. rok 2019-2020 BOLI (pdf):

Aktuálne kritériá pre šk. rok 2020-2021 včas uverejníme.
PLÁN na šk. rok 2020/2021 - denné štúdium, 1. ročník

    Študijné odbory:

  • 6352 M obchod a podnikanie................ 9 žiakov
  • 6362 M kozmetička a vizážistka............ 9 žiakov
  • 6425 K kaderník-vizážista .................. 20 žiakov
  • 6446 K kozmetik ................................ 9 žiakov
  • Spolu ............................................... 47 žiakov
  • Učebné odbory:

  • 6456 H kaderník ................................ 24 žiakov


Kalendár

Fotogaléria