headerphoto

N A J N O V Š I E        

Prijímacie konanie pre šk. rok 2020 - 2021


Termín prijímacieho konania pre školský rok 2020-2021 pre všetky odbory
je 19. mája   až  30. júna 2020

Kritériá pre šk. rok 2020-2021 sú v nasledovnom súbore (pdf):


    Prijímacie kritériá sú pre nasledovné odbory

PLÁN na šk. rok 2020/2021 - denné štúdium, 1. ročník

    Študijné odbory:

  • 6352 M obchod a podnikanie................ 9 žiakov
  • 6362 M kozmetička a vizážistka............ 9 žiakov
  • 6425 K kaderník-vizážista .................. 20 žiakov
  • 6446 K kozmetik ................................ 9 žiakov
  • Spolu ...................................... 47 žiakov, 2 triedy
  • Učebné odbory:

  • 6456 H kaderník ................................ 24 žiakov
  • Spolu ............................................... 1 trieda


Kalendár

Fotogaléria