headerphoto

Oznam pre rodičov budúcich prvákov


   Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

Kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania SOŠ Gemerská 1, Košice sú zverejnené TU

Voľné miesta: OBCHOD A PODNIKANIE

Je potrebné podať príhlášku do 2. kola prijímacieho konania

Písomné rozhodnutia boli distribuované poštou.

O výsledkoch prijímacích skúšok na všetky odbory vzdelávania SOŠ, Gemerská 1, Košice sa môžete informovať v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod. na tel. čísle 055/6424371.

Maturita a záverečné skúšky


PREČÍTAJTE SI PODROBNE A PRESNE:

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

* * * OZNAM 25.03.2020 * * *


Vyučovanie je naďalej prerušené od 30. 3. 2020 do odvolania. V tomto období sledujte zadania svojich vyučujúcich na vašej EDUpage stránke a riaďte sa ich pokynmi.
Vypracované úlohy a zadania budú hodnotené a započítavané do klasifikácie za II. polrok školského roku 2019 / 2020.

Konzultácie s vyučujúcimi prostredníctvom EDUpage.
Obnovenie vyučovania bude oznámené.

OZNAM PRE MATURANTOV

EČ a PFIČ MS 2020 zo SJL, ANJ, NEJ, RUJ sa neuskutočnia.

Interná časť MS (ústna) sa bude konať v termíne do 30. 6. 2020 - termín bude stanovený do 2 týždňov od obnovenia výučby.


Koruna kreativity Bratislava 2020


4. februára 2020 dievčatá dokázali, že v roku 2019 to nebola náhoda!

Open International Championship of Europe Crown of Creativity 2020 - Majstrovstvá Európy Koruna kreativity 2020. Súťažnou témou bola SCIENCE FICTION SHOW – SCI-FI, v ktorej svoju kreativitu predviedli študenti v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike. Svoju snahu, dlhé hodiny tréningov a precíznu prípravu pretavili do získania dvoch majstrovských titulov:

Nikoletta Konečná, študentka 1. ročníka nadstavbového štúdia v odbore vlasová kozmetika, 1. miesto v kategórii Pánsky strih a styling. Získala od poroty aj mimoriadnu Cenu za kreativitu. Táto študentka zároveň obhájila svoje prvenstvo a titul európskeho šampióna z minulého roku.

Daniela Liberková, študentka 3. ročníka študijného odboru kozmetik, 1. miesto v kategórii Súťažný make-up.

Dosiahnuté úspechy na medzinárodnej úrovni opätovne potvrdili vysokú kvalitu odborného vzdelávania a praktickej prípravy na Strednej odbornej škole, Gemerská 1, Košice, ktorá je jedinou školou v Košiciach vyprofilovanou na ponuku učebných a študijných odborov v oblasti beauty služieb.

Poďakovanie za prípravu súťažiacich patrí pani majsterkám OV Bc. Dane Štadlerovej a Mgr. Adriane Bodnárovej.

Ako sme niekoho potešili


Piatok 13. decembra bol plný radosti a spokojnosti. Naši žiaci z odborov kaderník, vlasová kozmetika a kozmetik navštívili Dom pokojnej staroby na Južnej triede v Košiciach, aby osamelým seniorom poskytli rôznorodé beauty služby- strihanie, masáž tváre a rúk, manikúru, úpravu a farbenie obočia, a obdarovali ich darčekovým košom plným produktov kozmetiky a drogérie, ručne zdobenými hrnčekmi a medovníkmi, ktoré upiekli a ozdobili. Potešil nás ďakovný list od vedúceho zariadenia Ing. Knapíka. Pre seniorov to bol neobyčajný zážitok, cítili sa výnimočne, a zlepšila sa im nálada. Spokojné boli aj zamestnankyne, ktoré sa nechali skrášliť v daný deň. Tešíme sa, že sa nám podarilo spríjemniť seniorom predvianočný čas a preukázať, že krásni, a šťastní môžeme byť v každom veku. Tento projekt sa uskutočnil v rámci grantového programu Darujte Vianoce Nadácie Orange. Viac o podujatí i samotné fotky nájdete na našej fb stránke.

ProEduco 2019


Aj v tomto roku sa aktívne podieľame na 13. ročníku medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2019. Študenti prezentujú možnosti štúdia na našej škole. Stánok je zaujímavý nielen svojím dizajnom, ale aj šikovnosťou študentov, ktorí ponúkajú svoje odborné zručnosti.

Vianočná matematika


Deň pred Mikulášom naši prváci zápasili s hlavolamami. Jedným sa darilo lepšie, iným horšie. Nie je však dôležité víťazstvo, ale to, že zažili kopec zábavy s matematickými úlohami. Na doplnenie stratenej energie VŠETCI dostali sladké odmeny.

1. miesto: I. I - Sára Flašková, Gréta Miklášová
2. miesto: I. I - Simona Daroková, Lívia Bujňáková
3. miesto: I. A - Adrián Harvan, Miroslav Pardupa

Máme Gorazda


V tridsiatke žiakov a študentov, ktorí dosiahli významné úspechy na medzinárodných predmetových olympiádach, umeleckých či športových súťažiach v uplynulom roku, a ktorí si v piatok 22.11.2019 v Bratislave od ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej prevzali Pamätný list sv. Gorazda, bola aj naša žiačka Nikoletta Konečná - blahoželáme!

Župan oceňoval študentov


Košický samosprávny kraj ocenil 15. novembra v priestoroch Vsl. múzea v Košiciach najúspešnejších žiakov pri príležitosti Medzinárodného dňa študenstva. Ďakovné listy prevzalo dovedna 26 študentov zo stredných škôl, z toho 22 jednotlivcov a 4 kolektívy. Sme hrdí, že medzi nimi bola aj naša Nikoleta Konečná. Slávnostné oceňovanie dopĺňal kultúrny program v podaní žiakov Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach.

Megaúspešná Koruna kreativity v Bratislave


Na MSR v Korune kreativity 2020 (postupovka na Open International Championship of Europe 2020) päť súťažiacich ukázalo svoju kreativitu, snaživosť, umelecké cítenie v téme Sci-fi a mohli porovnať svoje praktické zručnosti v kaderníckej tvorbe a dekoratívnej kozmetike v celoslovenskej konkurencii.

Svoju snahu a precíznu prípravu pretavili do troch pódiových umiestnení:

 • K. Kondášová - študentka 3. roč. uč. odboru kaderník – 2. miesto v kategórii Dámsky strih a styling
 • N. Konečná - študentka 1. roč. nadst. štúdia v odbore vlasová kozmetika - 1. miesto v kategórii Pánsky strih a styling
 • D. Liberková - študentka 3. roč. štud. odboru kozmetik – 1. miesto v kategórii Súťažný make-up

  Za prípravu súťažiacich patrí uznanie aj p. majsterkám OV Bc. D. Štadlerovej, Mgr. M. Petričkovej a Mgr. A. Bodnárovej.

   

  Európsky deň odborných zručností


  V tomto školskom roku sme sa stali oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností a našou aktivitou budú Previerky zručností študentov odboru kaderník 3. ročník na tému Spoločenský účes v termíne 18. 10. 2019. Práce žiakov vyhodnotia majsterky odborného výcviku a zástupcovia našich partnerov a živnostenskej komory. Informácie o priebehu budú prezentované aj na oficiálnych internetových stránkach Európskeho týždňa odborných zručností.
  Veríme v úspešnosť našej akcie a v predvedenie kreativity a zručnosti našich študentov na vysokej úrovni.
  Podrobnejšie INFO tu

  Ako to nakoniec dopadlo

   

  Pribenik - Mosty bez bariér


  Pribenik 2019 - "Mosty bez bariér" bol 10. ročník krásneho podujatia, ktoré prepája dva svety - svet zdravých so svetom handicapovaných. Aj tento rok našu školu úspešne reprezentovala výprava 14tich žiakov rôznych odborov, ktorí mali plné ruky práce počas celého dňa. Do súťaže "TOP výrobok" sme prihlásili "pelerínu" z dielne odevného dizajnu. Kreativitu našich odevných dizajnérov ocenila odborná porota, ktorá nám udelila krásne 2. miesto. Diplom sme si prevzali z rúk predsedu KSK. Za vzornú reprezentáciu školy všetkým zúčastneným patrí vďaka.

   

  DOD Rádia Regina


  Deň otvorených dverí slovenského rozhlasu Rádio Regina - štúdio Východ sa uskutočnil 5.9.2019 a zúčastnila sa ho I. I trieda s triednou profesorkou Vinclavovou. Videli sme tvorivé dielne, súťaž o najlepší čokoládový koláč a jej vyhodnotenie, čo sme aj patrične ochutnali. Prehliadka po štúdiách bola tiež inšpiráciou pre rozhlasové vysielanie na škole.

   

  Sociálne štipendium - 2019-2020


  Potrebné doklady k poberaniu sociálneho štipendia:

  Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi a to podľa toho či sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima.

   Hmotná núdza

  • potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní dávky v hmotnej núdzi
  • koncoročné vysvedčenie za šk. rok 2018/2019

   Životné minimum - doložiť všetky doklady o príjme za rok 2018

  • Presný zoznam je tu v tomto dokumente:

   STIPENDIUM

  Všetky doklady je potrebné priniesť na sekretariát RŠ
  najneskôr do 25. septembra 2019!

  O štipendium je možné požiadať aj v priebehu šk. roka

   

  Školský rok 2019 - 2020


  Slávnostné otvorenie školského roka 2019-2020 sa uskutoční 2. septembra 2019 o 8:00 hod v priestoroch školy.

  Prajeme všetkým úspešný školský rok 2019 - 2020!

   

  Staršie udalosti ale tiež zaujímavé


  Udalosti v školskom roku 2018-2019

  Udalosti v školskom roku 2017-2018

  Udalosti v školskom roku 2016-2017

  Udalosti v školskom roku 2015-2016

  Udalosti v školskom roku 2014-2015

  Udalosti v školskom roku 2013-2014

  Udalosti v školskom roku 2012-2013

  Udalosti v školskom roku 2011-2012

 • Kalendár


  Neprehliadnite!

  Usmernenie MV SR vzhľadom na koronavírus

  Oficiálna stránka MŠ SR  VOĽNÉ MIESTO

  slovenčinár/ka

  Podrobné info TU

  2 % Z DANE

  STÁLE môžete za rok 2019 venovať 2 % namiesto štátu priamo nám - nášmu OZ ZR SOSGEMKE - AKO NA TO

  Tlačivá nájdete na sekretariáte školy alebo si ich môžete stiahnuť    TU

  Naše práce   


  Prezentácie ODI

  Karta ISIC/EURO26

  Info o platnosti na stránke DPMK

  Cena za prolongáciu 3 € cez SMS.


  Alternatívny obsah

  Fotogaléria